Wat levert de OPDIC methode op?

In de OPDIC rapportage wordt een overzicht gegeven van de knelpunten en een plan van aanpak voor de geconstateerde knelpunten. Afhankelijk van de uitkomsten van OPDIC kan dit plan van aanpak bestaan uit de volgende aanbevelingen voor het vervolgtraject:

. Inzicht in fout en faalkosten en hoe deze fors te elimineren zijn
. Training en coaching
. Managen van veranderingsprocessen
. Processen en taken en verantwoordelijkheden helder in beeld brengen
. Inventarisatie ERP behoefte
. ERP pakket selectie
. Ondersteuning bij ERP implementatie

Door de unieke samenstelling van mensen met verschillende kwaliteiten is A3V consultancy in staat al deze werkzaamheden uit te voeren.