Waar bestaat de OPDIC methode uit?

Interviews door ervaringsdeskundigen in de maakindustrie met:
· Management
· Sleutelfiguren

Helderheid word gevraagd over de actuele situatie rondom:
· Taken en verantwoordelijkheden
· Organisatie van processen
· Communicatiestructuur
. Discipline
· Huidige informatievoorziening
· Ordening van informatie
. De foutenlast door miscommunicatie en gemis aan informatie
· Verhouding directe/indirecte kosten
. Afhankelijkheid van sleutelfiguren