Ervaring

Organisatie
• directie klantorder gestuurd bedrijf
• ICT Industrie
• projectleiding interne organisatie
• project management
• opstellen van visie organisatie
• opstellen van functieprofielen

Informatievoorziening
• kennis van de ERP systemen voor
  de maakindustrie
• planning systemen
• koppeling met CAD/CAM systemen
• ondersteuning bij informatie   verzamelen en beheren
• inventarisatie
• ERP pakket selectie
• ERP implementatie

Processen
• inhoudelijke kennis van processen
• werkplek analyse en behoefte
• taken en verantwoordelijkheden
• generen van een helikopterview
• oplossingsgericht

Communicatie
• opzet projectstructuur
• processen op elkaar afstemmen
• uitgaan van behoefte aan informatie
• draagvlak creëren
• gespreksvaardigheden

Discipline
• hoe draagvlak te creëren
• medewerkers sterk bij het project betrekken
• medewerkers motiveren dat ERP   gereedschap is
• bewustvorming van kostenbewust handelen