De OPDIC methode

Wij hebben een methode ontwikkeld die knelpunten in organisatie en administratieve afwikkeling blootlegt. Ook geven wij antwoord hoe deze knelpunten (zoals fout- en faalkosten) zijn op te lossen. Ons motto is eerst organiseren, waardoor er automatisch draagkracht onder de medewerkers gevonden wordt en dan pas automatiseren. ERP moet administratief gereedschap zijn, uw medewerkers moeten er uiteindelijk mee werken.

De OPDIC methode

Omdat de organisatie van het bedrijf te vaak een succesvolle ERP implementatie in de weg staat is de praktische methode OPDIC (Organisatie, Processen, Discipline, Informatie voorziening, Communicatie/cultuur) ontwikkeld. OPDIC legt voordat gekozen wordt voor een ERP systeem de knelpunten bloot en een plan van aanpak. OPDIC is gebaseerd op ervaring en bewezen werkwijze. Door het toepassen van OPDIC wordt een fundament gelegd voor een succesvolle implementatie van een ERP systeem. De beperkte kosten hiervan wegen niet op tegen de te realiseren effecten. Lees meer over de OPDIC methode als basis voor een ERP implementatie.

Neem contact op met A3V consultancy, de ontwikkelaar van de OPDIC methode is gespecialiseerd in het optimaal laten functioneren van ERP systemen.